sk en Facebook YouTube
Chata Skalka | Malinô Brdo, Ružomberok

Cenník

Cenník Vám pošleme na vyžiadanie.

 

Všeobecne záväzné pokyny ohľadom storno poplatkov.

 

Chata Skalka, Malinô Brdo (prevádzkovateľ a majiteľ živnosti Juraj Pavelka) je oprávnená si účtovať nižšie uvedené storno poplatky v prípade, že hosť zruší svoju
pôvodnú záväznú rezerváciu (vrátane verbálnej / telefonickej rezervácie), alebo vystavenú písomnú (elektronickú) rezerváciu pobytu.

 

Stornovanie pôvodne záväzne rezervovaného pobytu, alebo písomne / elektronicky objednaného pobytu, musí vždy zo strany klienta / hosťa prebehnúť v písomnej forme a musí byť úspešne a overene doručené prevádzkovateľovi uvedeného ubytovacieho zariadenia a to alebo elektronicky e-mailom na adresu
chataskalka.malinobrdo@gmail.com, prípadne poštou na adresu Juraj Pavelka, Likavka 724, 034 95 Likavka, prípadne telefonicky s následnou písomnou formou.

 

Sadzobník storno poplatkov za zrušenie pôvodnej záväznej rezervácie (vrátane verbálnej / telefonickej záväznej rezervácie), alebo vystavenej písomnej / elektronickej rezervácie pobytu v Chata Skalka, Malinô Brdo, v uvedených lehotách je nasledovný:

  • viac ako 28 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku
  • 28 až 15 dní pred nástupom na pobyt 30% z celkovej ceny ubytovania
  • 15 až 10 dní pred nástupom na pobyt 50% z celkovej ceny ubytovania
  • menej ako 10 dní pred nástupom na pobyt 95% z celkovej ceny ubytovania
frage | internetové aplikácie © 2015 Chata Skalka